GuteManager

 

GuteManager

 • efektywne zarządzanie danymi katalogowymi (teksty, grafiki, tabele)
 • generowanie katalogów wielostronicowych
 • gotowe bazy do sklepów internetowych
Program ten pozwala w łatwy i prosty sposób na gromadzenie i zarządzanie danymi katalogowymi.

Danymi wejściowymi są:

 • opisy w formie tekstów (Word, PDF, Open Office)
 • tabele z danymi technicznymi i ceny (Excel itp.)
 • zdjęcia produktów, piktogramy informacyjne (jpg, tif, eps)

Materiałem wyjściowym są:

 • katalog z Państwa produktami w formacie PDF przygotowany do druku
 • prezentacja typu GuteFlip – gotowa do umieszczenia na stronie internetowej, dysku, CD

Narzędzie GuteManager pozwala na wieloaspektowe zarządzanie danymi do publikacji w różnych formatach.

Dodatkowe możliwości:

 • projektowanie wyglądu publikacji
 • personalizacja danych
 • zarządzanie aktualizacjami
 • przygotowanie publikacji do druku
 • szybka wymiana danych w publikacjach
 • możliwość przygotowania katalogów wielojęzycznych
 • automatyczny i półautomatyczny skład publikacji